top of page
kameraövervakning

Kameraövervakning

Kameraövervakning är ett enkelt och effektivt sätt att kunna kontrollera vad som sker både i och utanför en fastighet. En kameraövervakad plats upplevs alltid som en säkrare och tryggare plats för både personal och besökare samt att det kan avskräcka brott och minska skadegörelse och klotter.

Kameraövervakning kan kontrollera in- och utpassering och underlätta identifiering vid brottsutredningar.

Med rätt kameralösning går det att arbeta mer proaktiv och upptäcka risker i ett tidigt skede.

Den förebyggande effekten av kameraövervakning är svår att mäta men man vet att brottslingar undviker kameraövervakade platser.  En investering i kameraövervakning kan oftast kopplas direkt till en kostnadsbesparing.

iStock-883690206-1024x338.jpeg
ilog_home.jpeg

iLOQ representerar en ny generation av låssystem!

Om en nyckel tappas bort måste inte låset bytas ut

Vi på Pignus är stolta förespråkare för iLOQ digitala låssystem och hjälper dig gärna med  hela processen då du vill byta ut dina mekaniska lås och nycklar till ett smart, elektroniskt, lättanvänt, säkert och digitalt låssystem.

bottom of page